Tjenester

Husråd


   -  fortrolige energiråd for bolighus

Husråd leverer bl.a. følgende tjenester i markedet for brukte boliger:


  • Energirådgivning, råd ved energioppgradering
  • Termografering
  • Analyse av effekten og økonomien i et energitiltak
  • Energiklassifisering
  • Energitiltaksplaner som kvalifiserer til støtte fra ENOVA
  • Hjelp ved diverse beslutninger


Les mer ved å navigere i menyene.

Copyright © All Rights Reserved