Tjenester

Husråd leverer bl.a. følgende tjenester i markedet for brukte boliger:


  • Energirådgivning, råd ved energioppgradering
  • Termografering
  • Energiklassifisering
  • Energitiltaksplaner som kvalifiserer til støtte fra ENOVA


Les mer ved å navigere i menyene.