Solcellepaneler
Solcellepaneler
Solcelletakstein
Solcelletekking

Strøm fra "alle energiers mor"

Solcellepaneler produserer strøm, ikke varmt vann slik som solfangerne.  De er dyrere og mindre effektive, men totaløkonomien er bra når det ikke er noe som må vedlikeholdes på tross av lang levetid. De er ikke som solfangerne avhengige av røropplegg, pumper, flermantlet varmtvannsbereder og varmelager.  Overskudd av den elektriske energiproduksjonen kan lagres i batterier (så har man egen strøm når hele nabolaget mørklegges) eller "mates" tilbake i det felles el-nettet mot betaling.  Computerstyrte smarthus-systemer tåler jo ikke alltid at strømmen ryker.  Gode batterier (f.eks. LiFePO4) er dyre, men prisen er fallende og de har meget lang levetid.  Noen bruker brukte batterier fra el-biler.

 

Solcellepaneler produserer nå strøm med en virkningsgrad på over 20 %, selv om rekorden nå er hele 46% .  Kommersielt produserte paneler med 40% virkningsgread er ikke langt unna.


I Frankrike gjøres forsøk med å bruke solceller som veidekke.


Solcellepaneler har ikke problemer med frost (de virker faktisk bedre når de kjøles ned), og anlegget har ingen bevegelige deler som slites (f.eks. pumper).  Anlegg som i dag er et halvt hundre år gamle, virker bra ennå.  Solceller fungerer bra også i Norge, til og med Svalbard er aktuelt.  Stadig modnere og billigere teknologi kommer, samt nye, gunstige finansieringsordninger (se lenger nede) både fra offentlige og private aktører.

Figuren under viser at Kristiansand trumfer Paris.  Den viser også potensialet for strømproduksjon fra solkraft fra utvalgte byer, gitt mengde solinnstråling, lufttemperaturer og en rekke andre faktorer.  (Foto: Accenture WWF).

Noen boliger har allerede begynt å levere strøm til nettet også her i Norge, selv om vi ligger langt bak svenskene.  I Sverige installerte de like mye solcellekraft på 2 uker i 2015 som vi gjorde i hele 2013, eller 30 ganger mer enn Norge i 2013.  En eller annen gang kommer vi vel dinglende etter vi også...


Solceller leveres i dag i mange formater.  De kan være integrert i takstein eller inngå i paneler, som kan være store eller små.  Store paneler er rimeligst.  De kan integreres i tekkingen, eller stå i braketter oppå tekkingen.  Panelene kan også utgjøre selve tekkingen, og tåle at folk går på dem.


Få uforpliktende tilbud her eller her

ENOVA gir støtte.


lenke-sida på dette nettstedet er der litt mer informasjon.


Sikkerhetsaspektet

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) vil helst at husholdninger skal kunne klare seg selv i minst 3 døgn uten strøm og diverse saker som vi i hverdagen er vant til å ta for gitt. Da kan det være god hjelp i et solcelleanlegg, spesielt om du har en batteribank i tillegg.