Termografi

Termografi

Typiske tilfeller der termografi kan være til nytte, er f.eks. når man vil


  • kartlegge kuldebroer og dårlig isolerte soner i et hus
  • har tenkt å foreta mindre utbedringer og vil finne ut hvordan man skal prioritere innsatsen
  • finne spor etter lekkasjer i golv, vegger og tak
  • kontrollere at en isolasjonsjobb er skikkelig gjort


Her er et eksempel på rapporten du får.


Det må være en del varmere inne enn ute for at forskjellene skal komme fram i bildet, helst 8 - 10 grader eller mer.


ENOVA gir støtte til termografering hvis den er del av energirådgivning.

Les om ENOVAs ulike støtteordninger øverst på denne sida eller her.