Termografi

Termografi

Typiske tilfeller der termografi kan være til nytte, er f.eks. når man vil


  • kartlegge kuldebroer og dårlig isolerte soner i et hus
  • har tenkt å foreta mindre utbedringer og vil finne ut hvordan man skal prioritere innsatsen
  • finne spor etter lekkasjer i golv, vegger og tak
  • kontrollere at en isolasjonsjobb er skikkelig gjort


Her er et eksempel på rapporten du får.


Men bilder fra innsida av et hus forteller ikke alltid nok. Hvordan er veggen bak møblene og skapene? Lekker bjelkelaget mye varme? Husråd fotograferer (om ikke kunden ber spesielt om innendørs termografering) fra utsida, for da kan man se hele veggen, også varmeståling i området der bjelkelaget kommer fram bak vindsperra. På gamle hus stikker bjelkene ofte ut gjennom tømmeret og inn i luftespalten bak kledningen og gir ofte stort varmetap langs golvets randsone. Husk også at det må være en del varmere inne enn ute for at forskjellene skal komme fram i bildet, helst 8 - 10 grader eller mer. Sommeren er derfor lite egnet for termografering.


ENOVA gir støtte til termografering hvis den er del av energirådgivning.

Les om ENOVAs ulike støtteordninger øverst på denne sida eller her.


På Vestlandet er vindtetting ekstra viktig


I følge yr.no var det i 2017 ca. 30 gongar vanligere med vind sterkere enn liten kuling i Stavanger enn i Oslo.


Trekk er kun mulig å avsløre når det blåser, men termografien gir da bare interessante data fra lesida av huset, der varmlufta trekker ut. Derfor må man ta bilder av de andre veggene under andre vindretninger. Man kan også være uheldig og bare få samme vindretning i løpet av lang tid, og da må du kanskje vente lenge på rapporten. Men det tar neppe over en måned, i alle fall om høsten.


Denne oppgaven medfører uansett flere befaringer. De trenger ikke å avtales på forhånd, men kunden må eventuelt være forberedt på å se noen som står ute i hagen og tar bilder av huset til de underligste tider. Det beste er selvfølgelig å få beskjed via SMS, men været skifter fort, og man må slå til når timeplanen og været tilsier det.


Ta kontakt og få tilbud for ditt hus når det gjelder termografi med en slik hovedfokus på trekk.

Her er litt utfyllende informasjon fra Teknisk Ukeblad (tu.no) angående termografi:


Termografi avslører kuldebruene


For å få en god pekepinn om hvor på huset varmen forsvinner, kan termografi være et sted å begynne. Enkelte mobiltelefoner har denne teknologien innebygd, og du får også kjøpt et godt såkalt varmekamera til under 10.000 kroner. Men det beste er naturligvis å få et profesjonelt selskap til å termografere bygget og analysere bildene for deg.


Dette bør gjøres før våren kommer. Dess større temperaturforskjell det er mellom ute og inne, dess tydeligere blir bildene. Tar du bildene når det er mørkt, unngår du også at sola lager misvisende varmefelt på huset. Termografering er basert på infrarød stråling og er ikke avhengig av lys.


Et bilde av ytterveggen tatt i kaldt vær, med varme på innendørs, vil vise hvor det eventuelt siver ut varme. Dette vil ofte være rundt vinduer og dører og høyt og lavt på veggen. Uisolerte felt vil også vise seg på denne måten og kan avsløre byggejuks.


De områdene hvor det er stor varmegjennomgang (kuldebru), vil være røde på bildet. Fargeskalaen i termografi går fra rødt, over gult og grønt til blått. Huset bør altså være mest mulig blått.


De rødaktige fargene viser hvor det er varmt, det vil si hvor det er varmeutslipp, og huset trenger isolasjon. De blå fargene forteller at huset er kaldt utenpå, fordi varmen holdes inne. De blå feltene er altså der huset er godt isolert.