Termografi

Termografi

Typiske tilfeller der termografi kan være til nytte, er f.eks. når man vil


  • kartlegge kuldebroer og dårlig isolerte soner i et hus
  • har tenkt å foreta mindre utbedringer og vil finne ut hvordan man skal prioritere innsatsen
  • finne spor etter lekkasjer i golv, vegger og tak
  • kontrollere at en isolasjonsjobb er skikkelig gjort


Her er et eksempel på rapporten du får.


Det må være en del varmere inne enn ute for at forskjellene skal komme fram i bildet, helst 8 - 10 grader eller mer.


ENOVA gir støtte til termografering hvis den er del av energirådgivning.

Les om ENOVAs ulike støtteordninger øverst på denne sida eller her.
Her er litt utfyllende informasjon fra Teknisk Ukeblad (tu.no) angående termografi:


Termografi avslører kuldebruene


For å få en god pekepinn om hvor på huset varmen forsvinner, kan termografi være et sted å begynne. Enkelte mobiltelefoner har denne teknologien innebygd, og du får også kjøpt et godt såkalt varmekamera til under 10.000 kroner. Men det beste er naturligvis å få et profesjonelt selskap til å termografere bygget og analysere bildene for deg.


Dette bør gjøres før våren kommer. Dess større temperaturforskjell det er mellom ute og inne, dess tydeligere blir bildene. Tar du bildene når det er mørkt, unngår du også at sola lager misvisende varmefelt på huset. Termografering er basert på infrarød stråling og er ikke avhengig av lys.


Et bilde av ytterveggen tatt i kaldt vær, med varme på innendørs, vil vise hvor det eventuelt siver ut varme. Dette vil ofte være rundt vinduer og dører og høyt og lavt på veggen. Uisolerte felt vil også vise seg på denne måten og kan avsløre byggejuks.


De områdene hvor det er stor varmegjennomgang (kuldebru), vil være røde på bildet. Fargeskalaen i termografi går fra rødt, over gult og grønt til blått. Huset bør altså være mest mulig blått.


De rødaktige fargene viser hvor det er varmt, det vil si hvor det er varmeutslipp, og huset trenger isolasjon. De blå fargene forteller at huset er kaldt utenpå, fordi varmen holdes inne. De blå feltene er altså der huset er godt isolert.