Vanlige feil


Vanlige feil angående ENOVA sin støtteordning for dem som vil oppgradere huset sitt


Energirådgiveren kommer seint inn i prosjektet


Planer bør legges før arbeidet settes i gang, ikke omvendt. Hvis vinduene er bestilt og alle andre relevante beslutninger allerede tatt, må energirådgiveren bare ta det som allerede er planlagt, laste det inn i beregningsmodellen og godta svaret som kommer. Oftest må det være minst én "salderingspost" for å få energiregnskapet innenfor de grensene for varmetap som ENOVA stiller som vilkår.


Likevel går dette bra i noen tilfeller. Hvis huset blir godt nok, vil det passere nåløyet, og oppgraderingen støttes.

Men dette er vanskelig å vite på forhånd, så denne framgangsmåten anbefales ikke. Støtte til selve rådgivningen gis ikke i sånne tilfeller, selv om oppgraderingen er godkjent. Boligeieren risikerer nemlig 1) at huset ikke blir godkjent (støtte til energioppgradering utbetales ikke), og 2) at støtte til selve energirådgivningen ikke gis siden arbeidet er satt i gang. Det eneste man da sitter igjen med, er en rådgiver-regning på flere tusen kroner.
Utøvende selskap er ikke formelt godkjent for ENOVA-oppgradering


Tømreren kan være flink og ha mange gode referanser, har kanskje fagbrev og lang erfaring. Men dette er ikke nok.

På ENOVAs nettsted (https://tilskudd.enova.no/Tiltak/15) står det å lese:


"Dersom utførende foretak ikke har sentral godkjenning for ansvarsrett må dokumentasjon på at utførende foretak er tømrer-/byggmester legges ved."


Mange selskaper er både byggmestre og sentralgodkjente, men en av delene er nok. Det går også an at selskapet er sentralgodkjent selv om ingen som jobber der, har mesterpapirer. Dette kan sjekkes i departementet.
Kjelleren forsømmes ofte når huseiere sitter og tenker over hva de vil gjøre


I byggeforskriftene er det strenge krav til isolering av sokkelen i huset, med god grunn. Det er nemlig veldig mye varme som går ut av en uisolert kjeller hvis samtidig etasjeskilleren opp mot første etasje er dårlig isolert. Forskriftene gjelder riktignok for nye hus, ikke oppgradering, men tankegangen og prinsippet for isolering av en bolig er uansett verd å ta ad notam.


Hvis noen av rommene i kjelleren er oppvarmet, bør de være godt isolert som resten av boarealet. Hvis ikke rommene er med i boligen, men i praksis brukes som uoppvarmet lager, er isolasjon av etasjeskilleren en kostnadseffektiv metode for isolering.
Konkurranseinstinktet og målbevisstheten overkjører av og til fornuften


Noen skal på død og liv oppnå støtte på nivå 1, det øverste nivået. De vil kanskje vise seg selv eller andre hvor flinke de er til å nå ambisiøse mål. Men hus er veldig forskjellige. Det er ikke alltid det er regningssvarende å bytte motoren på en gammel bil. Det meste er teknisk mulig, men det kan koste mer enn det du får igjen. Foreta alltid en kostnad/nytte-analyse, ikke lur deg selv. Det er ikke stor forskjell på støtten på nivå 3 og nivå 1.
Noen undervurderer hvor mye som skal til


Oppgraderingen må vanligvis (men ikke alltid) være nokså omfattende før det kan bli snakk om støtte. Det er billig å energioppgradere om du uansett skal fikse opp huset, bytte råtten kledning, endre fasadene, bytte vinduene og dessuten isolere loftet og kjelleren. Hvis du derimot har kjøpt et hus i topp stand, så må du antakelig kaste brukbare, dyre komponenter for å nå målet ditt.Miljøperspektivet


Det er trist å se fullt funksjonelle ting blir kastet. Slik sløsing kan bli utfallet når folk ser seg blinde på boligens varmetap. Har du i utgangspunktet et hus som er godt vedlikeholdt og ikke trenger reparasjoner av noe slag, så vurder heller egenproduksjon av energi, senk innetemperaturen litt, tenk på brukeratferden din.


Byggebransjen produserer enorme mengder avfall. Hver gang et vindu skal lages, brukes energi til å hogge ned og transportere trær og lage materialer, lage skruer og beslag, sand skal smeltes og glass produseres, nye komponenter fraktes over store avstander. Er vinduene modne for utskiftning, så kjøp det beste du får, ikke nøy deg med noe halvgodt som medfører omtrent like mye bygningsarbeid og andre innsatsfaktorer.Sist men ikke minst:


Gjør ting skikkelig, bruk flinke folk og gode bygningskomponenter når du først må fikse opp. Ta trinnene i rett rekkefølge, få tiltaksplan fra en energirådgiver før du aksepterer tilbud fra leverandører av varer og tjenester. Prisforskjellen på et pent hus der mye varme lekker ut, og et like pent hus der lite varme lekker ut, er liten. Støtten fra ENOVA dekker en stor del av denne ekstrakostnaden, men kun en liten del av totalbeløpet.