Vanlige feil


Vanlige feil angående ENOVA sin støtteordning for dem som vil oppgradere huset sitt


Energirådgiveren kommer inn seint i prosjektet


Planer bør legges før arbeidet settes i gang, ikke omvendt. Hvis vinduene er bestilt og alle andre relevante beslutninger allerede tatt, kan bare energirådgiveren mate alle de ulike innsatsfaktorene inn i beregningsmodellen og godta svaret som kommer. Man er avhengig av minst en "salderingspost" for å få energiregnskapet til å bli godt nok til å komme innenfor de grensene for varmetap som ENOVA stiller som vilkår.


Boligeieren risikerer for det første at huset ikke blir godkjent så støtte til energioppgradering ikke utbetales, for det andre også at støtte til selve energirådgivningen ikke gis siden arbeidet er satt i gang. Det eneste man sitter igjen med er en rådgiver-regning på flere tusen kroner. Det er med andre ord risikabelt å gå fram på denne måten.


Likevel går dette bra i noen tilfeller. Hvis huset blir godt nok, vil det passere nåløyet, og oppgraderingen støttes. Men dette er vanskelig å vite på forhånd, så denne framgangsmåten anbefales ikke. Støtte til selve rådgivningen gis ikke i sånne tilfeller, selv om oppgraderingen er godkjent.
Kjelleren forsømmes ofte når huseiere sitter og tenker over hva de vil gjøre


I byggeforskriftene er det strenge krav til isolering av sokkelen i huset, av god grunn. Det er nemlig veldig mye varme som går ut av en uisolert kjeller hvis samtidig etasjeskilleren opp mot første etasje er dårlig isolert. Forskriftene gjelder riktignok for nye hus, ikke oppgradering, men tankegangen og prinsippet for isolering er verd å ta ad notam.


Hvis noen av rommene i kjelleren er oppvarmet, bør de være godt isolert som resten av boarealet. Hvis ikke rommene er med i boligen, men i praksis brukes som uoppvarmet lager, er isolasjon av etasjeskilleren en meget kostnadseffektiv metode for isolering.
Konkurranseinstinktet og målbevisstheten overkjører av og til fornuften


Noen skal på død og liv oppnå støtte på nivå 1, det øverste nivået. De vil kanskje vise seg selv eller andre hvor flinke de er til å nå ambisiøse mål. Men hus er veldig forskjellige. Det er ikke alltid det er regningssvarende å bytte motoren på en gammel bil. Det meste er teknisk mulig, men det kan koste mer enn det du får igjen. Foreta alltid en kostnad/nytte-analyse, ikke lur deg selv. Det er ikke veldig stor forskjell på støtten på nivå 3 og nivå 1.
Noen undervurderer hvor mye som skal til


Oppgraderingen må vanligvis være nokså omfattende (men ikke alltid) før det kan bli snakk om støtte. Det er billig å energioppgradere om du uansett skal fikse opp huset, bytte råtten kledning, endre fasadene, bytte vinduene og dessuten isolere loftet og kjelleren. Hvis du derimot har kjøpt et hus i topp stand, så må du antakelig kaste ganske mye verdifull bygningsmasse og dyre komponenter for å nå målet ditt.Miljøperspektivet


Det er litt trist å se fullt brukbare ting blir kastet, men slik sløsing kan bli utfallet når folk ser seg blinde på energibruk. Har du i utgangspunktet et hus som er godt vedlikeholdt og ikke trenger reparasjoner av noe slag, så vurder egenproduksjon av energi, senk innetemperaturen litt, eller tenk på andre andre sider av brukeratferden din.


Byggebransjen produserer enorme mengder avfall. Hver gang et vindu skal lages, brukes energi til å hogge ned trær og lage materialer, skruer og beslag, sand skal smeltes og glass produseres, nye vinduer skal transporteres over store avstander. Er vinduene modne for utskiftning, så kjøp det beste du får, ikke nøy deg med noe halvgodt som medfører omtrent like mye bygningsarbeid og andre innsatsfaktorer.Sist men ikke minst:


Gjør ting skikkelig, bruk flinke folk og gode bygningskomponenter når du først må fikse opp. Og planlegg nøye, snakk gjerne med en energirådgiver. Prisforskjellen på et pent hus der mye varme lekker ut, og et like pent hus der lite varme lekker ut, er liten. Støtten fra ENOVA dekker en stor del av denne lille ekstrakostnaden.