Isolere ute eller inne?

Hva er best? Isolere på innsida eller utsida av en vegg?

Begge løsninger har sine fordeler og ulemper. Det beste er å kombinere begge metodene, men da blir det også dyrest. Om man skal velge bare den ene tilnærmingen, er nok isolering utenfra å anbefale, ut fra argumentene nedenfor, men dette trenger ikke å være fasiten i alle tilfeller.

Det er uansett smart å ha et bevisst forhold til den framgangsmåten man velger.


Teknisk Ukeblad har en interessant artikkel for den som vil dykke ned i emnet på denne nettsida.

Fordeler ved å isolere utenfra:

 • Boarealet blir uendret.
 • Etasjeskillerne blir bedre isolert langs randsonen/ ytterveggene, trekk inn langs bjelkene elimineres, golvene blir varmere. En del eldre hus har bjelker som stikker ut gjennom veggkonstruksjonen og inn i luftespalten bak kledningen, og er gjerne forsøkt vindtettet med papp som siden har forvitret. Her kan det trekke mye, og golv kan bli kalde.
 • Ulempene ved å bo i huset under byggearbeidene er små når arbeidet foregår ute (bortsett fra når eventuelt dører og vinduer monteres)
 • Innredning, skillevegger og overflater kan beholdes som de er, om krav til diffusjonstetthet er tilfredsstillende
 • Det er lett å få til en grundig, helhetlig og sammenhengende vindtetting over hele bygget når det er lett å komme til
 • Rimelig å utføre hvis man uansett skal endre fasader og vindusåpninger og skifte kledning
 • God tilkomst og alburom for håndverkerne gir rask progresjon om været er gunstig

Ulemper ved å isolere utenfra:

 • Arbeidet er mer væravhengig. Fukt kan trenge inn i konstruksjonen om det kommer overraskende regnbyger og håndverkerne ikke bruker tett stillas.
 • Huset får litt større utvendige mål. Dette kan utløse søknadsplikt, spesielt om mønehøyden øker hvis taket isoleres utenfra.
 • Kommer taket lenger opp, kan pipa bli for kort. Ei pipe for ildsted må ha en viss minimumsavstand til taket og mønet. Men en for kort pipe kan forlenges med metallbeslag og murverk.
 • Fasadeendringer er normalt søknadspliktige, f.eks. flytting og endring av vindus- og døråpninger, og endring av kledningens visuelle uttrykk.
 • Husets arkitektur kan endres ved at veggene blir utbygd. Da kan f.eks. takutstikkene bli mindre. Arkitekturen trenger riktignok ikke å være noe stort problem om ikke det foreligger noen form for vern av bygget eller strøket.

Fordeler ved å isolere fra innsida:

 • Vær og årstid spiller liten rolle. Forutsigbar framdrift i prosjektet.
 • Hvis huset skal pusses opp innvendig, blir det rot og smuss uansett inne i boligen
 • Hvis man vil pusse opp inne, koster det lite ekstra å isolere litt
 • Dampsperra kan utbedres. Vær likevel klar over at om noe av konstruksjonen kommer mellom en ny dampsperre og en gammel som fungerer bra, så blir denne innkapslede delen av konstruksjonen for dårlig luftet, og råte kan oppstå.
 • Mulighet for inntrukket dampsperre, altså innenfor tekniske installasjoner (rør og ledninger), som ikke perforerer dampsperra.

Ulemper ved å isolere fra innsida:

 • Vanskelig å bo på byggeplassen. Mye støy, støv og forstyrrelser i den private sfæren.
 • Innredning, døråpninger og skillevegger vil kunne bli berørt.
 • I eldre hus der taket isoleres fra innsida, kan det oppstå konflikt med vinduer i gavlen om de er plassert langt ute på sidene, nær taket.
 • Rommets høyde blir mindre om golv eller tak fores på.
 • Damsperra vil vanligvis bli brutt ved etasjeskillerne, som da utsettes for mer fuktgjennomgang enn før. Det kan forårsake sopp og råte om mye fukt konsentreres om et lite område. Hvis ikke utsida av klimaskjermen oppgraderes, kan mye trekk gå gjennom etasjeskillerne og gi kalde golv i tillegg til fare for råte.
 • Etasjeskillerne blir ikke bedre isolert langs randsonen/ ytterveggene. Bjelker som stikker ut gjennom veggkonstruksjonen (som i en del eldre hus) kan lage mye trekk og kalde golv.
 • Innvendig isolering alene er på grunn av forhold nevnt ovenfor sjelden nok til å gi huset signifikant reduksjon i varmetapet.