Energitiltaksplan

ENOVA gir støtte til energioppgradering av bolig på visse vilkår.  En godkjent energirådgiver må bruke deres nettbaserte portal for å lage en tiltaksplan som kan gi støtte.


ENOVA gir ekstra støtte om termografi er en del av energirådgivningen. Husråd tilbyr dette.  Les mer ved å orientere deg i menyen ovenfor.


Som regel ønsker boligeieren å vurdere ulike alternative veier til målet, som er å komme innenfor kravene ENOVA stiller for å ville gi støtte.  Av Husråd får du vanligvis derfor mer enn bare en tiltaksplan.  Den anbefalte planen baserer seg på ønskene dine, med de korreksjonene som må til for å gi støtte.  Denne planen legges inn hos ENOVA som et utgangspunkt.  Men rapporten du får fra Husråd viser flere veier til målet, så kan du og byggmesteren velge selv.  Ofte er faktisk det ferdige bygget bedre enn det som ble beskrevet i planen som ENOVA fikk innledningsvis, og da justerer Husråd sluttrapporten.  Av og til gir dette mer støtte og/eller en høyere energiklasse enn forventet.


På grunnlag av erfaringene fra de flere titalls energirådgivningsoppdragene Husråd har hatt siden 2014, er der laget en statistikk som forteller om husenes før-tilstand og resultatene som kom ut etter utført byggeoppdrag.


Selv om du allerede er i gang med ombyggingen, kan du få støtte til prosjektet, men selve energirådgivningen (arbeidet med tiltaksplanen) støttes da ikke av ENOVA, så du må selv betale hele regningen.  Støtte til oppgraderingen (byggekostnadene) kan du få på lik linje med andre.


Husråd opererer som uavhengig rådgiver som ikke selv har økonomiske interesser i utførelsen av boligoppgraderingen.  Kunden står derfor fritt til å velge en byggmester, gjerne med Husråds dokumentasjon som en del av anbudsgrunnlaget.

 

Les om støtte til energirådgivning her

Om støtte til selve oppgraderingen kan du lese herMer detaljer finner du her.

Vilkår for å få støtte står det litt om nedenfor, og mer her


I den høyre margen på ENOVA sine nettsider kan du finne utfyllende informasjon om bl.a. vilkår.  Informasjonen kan kanskje virke forvirrende og uoversiktlig for noen.  Derfor får du litt info av Husråd når du sender en forespørsel via e-post, så har du litt peiling før du avtaler noe.

Hvor mye må til for å få støtte til oppgradering fra ENOVA?

  • Bygningens varmetap må reduseres med minst 30 %

  • Energibruk til oppvarming må under en grenseverdi som varierer med bruttoarealet

  • Minst 17,5 % av energien må komme fra fornybare kilder, så oppvarmings-karakteren kan altså ikke være Rød. (Lukket vedovn er en rimelig utvei.)


Alle disse tre kravene må være innfridd. Typiske misforståelser:


Eksempel 1 er et på forhånd relativt bra hus fra1987:  Selv om man havnet langt inne på klasse Grønn A, var ikke dette nok (se også sammenlikning av de ulike forslagene til tiltak).  Her måtte man langt under grense-verdiene for varmetap og energiforbruk før kravet om 30 % reduksjon i varmetapet ble innfridd.  Mer typisk:


Eksempel 2 er fra et hus fra 1954:  Varmetapet måtte ned med 58 % før det kom innenfor støttenivå 3 (laveste nivå), som krever en absolutt grense på 1 W/(m² *K) for et hus av denne størrelsen (nokså vanlig).  Se skjermdumpen (klikk på lenke) fra ENOVA sitt evalueringssystem, for dette huset.


I praksis viser det seg derfor at kun hus som er maksimalt 20-30 år gamle klarer å oppnå støtte ved å redusere varmetapet med "bare" 30 %. Selvsagt er det jo slik at jo dårligere huset er på forhånd, jo mindre sannsynlig er det at en 30 % reduksjon er tilstrekkelig for å nå absoluttverdiene.  Ofte må man mer enn halvere varmetapet for å oppnå støtte på gamle hus fordi det er vanskelig å nå grenseverdiene.


For at et hus skal få støtte på nivå 3 må det energimessig bli omtrent så bra som et nyere som er bygget etter TEK10 (byggeforskriften fra 2010) når man ser bygningen under ett.  Mer i dette dokumentet, hvor det går fram at det er greit å ha noen bygningsdeler som ikke er bra nok, om man kompenserer ved å gjøre andre deler bedre enn kravene (den såkalte "Rammemodellen").


Oppvarmingskarakteren kan ikke være RØD, og da må fornybarandelen av energiforsyningen være over 17,5 %. Den veiledende oversikten fra ENOVA nedenfor viser omtrent hva som skal til i en stor enebolig.

Dette er typiske verdier som kan variere fra bygning til bygning.  En luft/luft-varmepumpe er for lite, mens en vedovn gir 20 %, som er tilstrekkelig.


Støtte på Nivå 3 er det enkleste å oppnå.  Over halvparten av de ferdige prosjektene havner gjerne i denne kategorien, og nesten alle de andre på nivå 2.  Men noen få av Husråds kunder har fått støtte på Nivå 1, og litt flere har fått huset sitt i klasse A.  Se mer i statistikken.