Begreper

Strømmen i Norge er billig, men...

Energi er en ressurs som kan stige i pris etter hvert fordi etterspørselen øker når befolkningen vokser. Norges Vassdrags- og elektrisitetsdirektorat (NVE)  har gjort en analyse som du kan laste ned her. Den viser økende priser på strøm fram mot 2030. Det råder en del usikkerhet rundt analysene. Klimaet blir varmere, og da kan det fort også bli tørrere, som vi har sett i sommer (2021) i Sentral-Europa, og da blir det mindre vann i magasinene og dyrere strøm. På den annen side får noen regioner mer nedbør enn før. Vannet som fordamper skal jo ned igjen et eller annet sted.


Har du et energieffektivt hus, vil det i tillegg til å spare strøm, også ha potensielt høyere salgsverdi i framtida.

Skal du reparere eller utbedre huset ditt, vurder å energioppgradere i samme slengen.  Tilleggskostnaden for å gjøre dette samtidig blir mindre hvis du uansett hadde tenkt å foreta deg noe.