Boka

Er du interessert i å spare på strømmen?


Her er ei bok om energisparing

Det er mye folk lurer på angående energisparing. Må man virkelig investere millioner av kroner for å redusere energiforbruket i boligen?


Svaret er NEI. Noen tiltak er gratis.


  • Man kan endre egne vaner. Dette er temmelig gratis målt i penger, men kan likevel koste vanvittig mye anstrengelser. Boka gir deg en del tips om energiøkonomisk livsførsel, som er aktuelt enten du eier eller leier.
  • Eier du huset? Noe av varmen som "rømmer" ut, kan vi fange inn igjen. Det trenger ikke å være dyrere enn et par ferier. Flere systemer for gjenvinning av varmen fra luft og gråvann drøftes i boka.
  • Man kan selv produsere en del av energien. Gratis ved hjelper på. Men det er kanskje ikke varme, men strøm du vil ha. Da blir det litt mer komplisert, men ikke nødvendigvis dyrere enn det man sparer på å kjøpe den nest flotteste bilen istedenfor den aller fineste, eller om man dropper planene om å reise på ferie til andre sida av jordkloden i et par år. Er dette så vanskelig? Slike systemer, som også kan kombineres med varmegjenvinning og -lagring, skal du også se på i boka.
  • Endelig er også temaet forbedring av selve bygget så vidt berørt. Men dette er det allerede skrevet så mye bra om av andre, da er det nok bare å henvise til SINTEF sine bøker.
  • Denne boka gir deg innblikk i naturlover og prosesser som ligger bakom når energi vandrer rundt i huset ditt, hvordan du kan forsinke denne vandringen, hvordan tingene virker, gir deg det overblikket du trenger før du eventuelt legger egne planer. Innholdet begynner med varme strømper og blir stadig mer teknisk utover i boka, og ender til slutt opp i økonomiske analyser av diverse systemer.


Hvis data som er brukt i beregningsmodellene i boka gjør kalkylene utdaterte (når teknologi, vær og markeder endres) så kan du bruke nyere data. Regnemodellene som er brukt kan lastes ned som regneark (Excel- eller OpenDocument-filer), og så kan du kjøre scenarier med helt andre inngangsvariabler til krampa tar deg.Anmeldelser:


Leselampen gis boka 82 av 99 mulige poeng, og der sies blant annet følgende:


  • "Dette er en god bok både for dem som ønsker seg praktiske tips, og dem som måtte ha lyst til å lære litt enkel teori om energi, eller få en oversikt over feltet strømsparing. Boka er lettlest og velformulert, med kjapp og presis ordbruk, veldokumentert med fotnoter. Det som kanskje er det mest imponerende med boka er allsidigheten og bredden i hva den dekker, både i teori og forklaringer på den ene siden, og i praktiske og konkrete tips knyttet til tiltak..."


Geir Johnsen, produktdesigner gjennom flere tiår og nå pensjonert, sier:


  • "Etter å ha lest boken kan jeg konkludere med at denne er "mesterverk" og "obligatorisk" for alle selvbyggere og håndverkere samt utdanningsinstitusjoner som tilbyr byggteknisk utdannelse. Forfatteren har svært god kunnskap om byggtekniske konstruksjoner... Det er også eksempler som er enkelt forklart, noe som går igjen i hele boken slik at den er lettlest uten kompliserte og diffuse formuleringer."


Hverdagsnett sies følgende:


  • "Du får informasjon om hva du kan gjøre, enten du leier bolig, eier bolig, ikke har råd til å investere i forbedringer, vil vite hva som finnes av utstyr på markedet eller bare vil vite mer om energisparing .... Selvfølgelig er det noe tungt stoff, men forfatteren forklarer på en lettfattelig måte. Lenger ut i boka blir det tyngre, men fullt lesbart for de som er interessert i emnet."


Knappene til høyre hjelper deg videre.