FAQ


Vanlige spørsmål angående ENOVA sin støtteordning for dem som vil oppgradere huset sitt


- Jeg har byttet ut alle vinduene i huset mitt. Kvalifiserer dette for støtte fra ENOVA?


Sannsynligvis ikke. Selv om vinduene garantert reduserer varmetapet i boligen, er dette tiltaket sjelden nok alene. Vanligvis må man gå løs på vegger, loft og kjeller i tillegg.- Må de nyeste byggeforskriftene følges?


Disse forskriftene gjelder nybygg. Skal man restaurere gamle bygg, står man friere.- Byggefirmaet mitt har fått i oppdrag å fikse opp et gammelt hus.  Kan vi kontakte deg?


For bedrifter, borettslag og andre organisasjoner gjelder andre ordninger.

Angående tiltaksplaner, så betjener Husråd kun private boligeiere via denne ordningen.

Du kan jo la huseieren/oppdragsgiveren din ta kontakt med meg, så ordner det seg.- Jeg eier flere hus som jeg leier ut.  Kan jeg bruke støtteordningen da?


Nei, kommersiell drift kommer inn under ordningene som gjelder bedrifter, klikk her.

Nederst på nettsida deres står det hvordan du kan kontakte dem i tilfelle du vil spørre om noe.- Hva innebærer den såkalte rammemodellen for energiberegning?


Hele bygningens energiregnskap er det som teller, ikke hvor god hver enkelt komponent er. Dette gir stor frihet angående planlegging. Selv om man f.eks. tar vare på noen gamle vinduer, kan man "ta det igjen" ved å isolere andre steder hvor det ikke medfører synlige inngrep.- Hvorfor avviker energirådgiverens måling av BRA (bruttoareal) fra det som står i salgsprospektet?


Det kan råde noe forvirring angående målemetode for de ulike arealtypene det opereres med i bygninger. Energirådgiveren må gjerne forholde seg til tegninger av ulik kvalitet og alder, og nokså omtrentlige arealmålinger. Riktig måling av BRA er beskrevet her og her.- Må jeg ha balansert ventilasjon?


Vanligvis, men ikke alltid. Noen ganger vil hus uten slik ventilasjon kunne passere nåløyet, dette varierer fra bygning til bygning. Hvis du vil unngå kanaler rundt i bygget, så finnes der nå kanalløse systemer for balansert ventilasjon med varmegjenvinning. Balansert ventilasjon i en eller annen form er likevel å anbefale for å få et godt inneklima. Der er også en egen støtteordning som kommer i tillegg til støtte til bygnings-oppgraderingen.- Kan jeg gjøre jobben selv?


ENOVA stiller visse krav til foretak som skal oppgradere huset ditt, de vil sikre at kvaliteten er god nok istedenfor å slenge ut folks skattepenger i øst og vest. Men hvis et foretak som ENOVA godkjenner, vil ta ansvaret for det du gjør, bør vel formalitetene kunne være i orden for at du kan utføre jobben. Konferer gjerne med ENOVA direkte angående dette.- Får jeg dekket 25 % av kostnadene?


25 % av totalkostnadene oppnår du som regel aldri.
          Ordningen passer best for dem som uansett hadde tenkt å gjøre mye med huset, for eksempel bytte kledning og vinduer, og kanskje gjøre litt med kjeller og loft også.  Et penere og mer moderne hus gir høyere markedsverdi i tillegg til nytteverdien i å skreddersy huset til dine egne behov, så den regningen kan du godt betale selv.  Det skulle jo bare mangle.
          Om du i tillegg vil redusere varmetapet, slår støtteordningen til ENOVA inn.  Det koster så lite ekstra å tilleggsisolere når du først er i gang med alt det andre.  ENOVA sin andel av denne lille ekstrakostnaden blir da ganske høy.  Sett i dette perspektivet er myndighetene nokså generøse.
          En skikkelig ansiktsløftning på et hus kan fort komme på et par millioner. Som regel treffer du "taket" på det støttenivået du innvilges lenge før 1/4 av kostnadene er dekket.  Har du støtte på nivå 3 (typisk), får du maksimalt 100 000 kr.  Har du da kjøpt varer og tjenester for mer enn 400 000 kr, så er allerede grensen for støtte oppnådd.- Hvis vi er tre husstander i ett og samme hus, kan da alle få støtte hver for seg?


Hvis huset er horisontaltdelt:  Ikke nå lenger.  Derimot går det ofte greit med vertikaltdelte hus.

Nå gjelder at hvert bygningsnummer kan få støtte bare en gang. Sjekk opp eiendommen f.eks. i norgeskart.no og finn ut om dere har samme bygningsnummer. Det er normalt i horisontaltdelte bygg. Dere bør da gå sammen om energirådgiver og oppgradering.- Hva betyr det i praksis at oppvarmingskarakteren ikke kan være Rød?


Det betyr at minst 17,5 % av den energien som brukes i huset, må være fornybar. Hvis der er en vedovn, er dette nok. Uten vedovn må der være solfangere eller luft/vann-varmepumpe.