Støtte og finansiering

Økonomisk drahjelp

Myndighetene vil at Norge skal oppnå sine internasjonale forpliktelser og erklærte mål for energisparing i boligsektoren, og har derfor opprettet ulike insentivordninger.  Noen kommuner har egne støttesystemer, men ikke alle.  Nasjonale ordninger:


  • ENOVA gir støtte til diverse energitiltak.  Les om dem øverst på denne sida eller her.


  • Husbanken gir også former for støtte som gjelder energioppgradering.  Les mer her.
Hva om man eier flere boliger?


Den støtteordningen det refereres til på denne sida hos ENOVA, gjelder privatpersoner, ikke bedrifter.  Hvis en privat huseier eier flere bygninger (boliger og fritidsboliger) kan det gis støtte til disse på visse vilkår, som du finner ved å klikke ute i høyremargen på denne nettsida.

Ett av vilkårene er at formålet ved bygningene ikke er utleie.


Boligsameier, borettslag og kommersielle aktører har sine egne støtteprogrammer