Husets verdipotensiale

Husråd


   -  fortrolige energiråd for bolighus

Husets verdipotensiale


  • Vil du vite hvor mye du har "å gå på", før huset blir for dyrt til at du kan få pengene igjen ved et eventuelt salg?


  • Vet du hvor mye av eiendommens verdi som ligger i tomta, og hvor mye av verdien selve bygningen står for?


  • Lurer du på hvor mye selve huset (utenom tomta) vil stige i verdi om du oppgraderer til en viss gitt standard, eller bygger på?Gamle hus har ofte store tomter.  Mesteparten av verdien av eiendommen kan ligge i selve tomta, og det er det mange som ikke vet.  De synes gjerne de har betalt for mye for et hus, mens det egentlig er tomta de har betalt for, og nærmest fått huset på kjøpet.


Hvis man på denne måten har fått et billig hus, er der en del "å gå på" før man har brukt så mye penger at man risikerer å ikke få dem tilbake ved et eventuelt videresalg i framtida.  Det forstår man jo når noen utbyggere og oppkjøpere river fullt brukbare hus, opparbeider hele tomta på ny, setter opp nye bygninger og attpåtil klarer å tjene penger på prosjektet.


Å bare pusse opp et bad gir ikke alltid merkbar verdiøkning på huset.  Om bygningen derimot får en gjennomgående oppgradering til mer moderne standard, slår det som regel ut på verditaksten.


Husråd kan estimere verdipotensialet/ verdiøkningen ved en oppgradering til et visst gitt nivå, basert på data om eiendommer for salg.   Dermed får huseieren en viss peiling på hvor mye som kan investeres før huset blir dyrere enn sammenliknbare hus i eiendomsmarkedet..


Analysene som leveres, gir ikke fasitsvar, men overslag ut fra erfaringsdata fra statistikker og datakilder.

Klikk knappen nede til høyre for å komme til skjemaet for data om eiendommen.
Tenk gjennom dette:


  • Hvor god standard du sikter mot hvis hele huset oppgraderes (f.eks. om du ønsker å nå omtrent den standarden typiske hus fra et visst år har hatt).


  • Hvis den eksisterende bygningen forblir som den er, og det kommer et påbygg eller tilbygg som utvider primærrommet, hvilken standard nygygget vil få (f.eks. hvilken forskrift der bygges etter).


  • Eventuelt hvilket energimerke den ferdige boligen vil få totalt sett.
Rapport


Data om sammenliknbare eiendommer i regionen analyseres og tilpasses størrelsen på tomt og hus på den aktuelle eiendommen, og huseieren får en rapport som den til høyre (klikk for å forstørre).

Sammenlikningen skjer på 3 nivåer etter at tomteverdien er trukket fra eiendommenes prisantydning:


  1. Gjennomsnittlig verdi i et utvalg av sammenliknbare hus i regionen eller området
  2. Gjennomsnittsverdien redusert med en sikkerhetsmargin
  3. Laveste verdi på noe hus i området


Dermed får man ha flere utgangspunkt for å vite noe om hvor mye man har "å gå på".Tomteverdi
Husverdi

Copyright © All Rights Reserved