Statistikk

Husråd


   -  fortrolige energiråd for bolighus

Erfaringer å ta med seg

                     angående energirådgivning og oppgradering

Vanligvis er husene som skal oppgraderes, noen tiår gamle.  Jo dårligere stand et hus er i på forhånd, jo lettere er det å få til en tiltaksplan som er rimelig å gjennomføre når man sammenlikner med det det uansett koster å fikse et eldre hus.


De fleste husene har på forhånd karakter F eller G.

Klasse B og C er vanligst når huset blir ferdig, og noen hus blir enda bedre enn dette.  Av og til velger huseieren et alternativ som koster bitte litt mer, men gir mye igjen.  Simuleringer og scenarier er oftest med fra Husråd hvis ikke allerede planen er "spikret", f.eks. ved at arbeidet er godt i gang før Husråd kommer inn i bildet.


Tabellene til høyre viser at der ikke er noen helt fast sammenheng mellom støttenivå og energiklasse, i motsetning til hva mange tror.


To av husene som fikk klasse A, fikk bare støtte på nivå 2, og ett av klasse B-husene fikk nivå 3 på lik linje med de andre som fikk lavere energiklasser.


Husråd er pålagt å bruke ENOVAs modul i energimerkesystemet,  Dette web-baserte verktøyet følger Norsk Standard og lar energirådgivere kvalifisere brukte boliger for oppgraderingsstøtte.  Husråd er en selvstendig tjenesteleverandør utenfor ENOVAs institusjon, men med fullmakt til å bruke deres dataverktøy.


ENOVA bestemmer jo selv hvem som skal få støtte fra dem, og betingelsene justeres av og til for å gi mest mulig samfunnsnytte.  Energimerkeordningen er derimot bundet av mer varige standarder og konvensjoner.


Der er heller ingen sammenheng mellom byggeforskrifter og støttevilkår.  Forskriftene gjelder nye hus, mens støtte til gamle hus gis etter energiegenskaper den totale bygningskroppen forventes å ha etter oppgradering (ifølge teoretiske beregninger i ENOVAs webmodul).

Copyright © All Rights Reserved