Andre tjenester

Husråd


   -  fortrolige energiråd for bolighus

Beslutningsstøtte ved befaring

Sakset fra et typisk salgsprospekt for en bolig:


"Kjøper har en selvstendig undersøkelsesplikt. Det anbefales derfor en grundig gjennomgang av eiendommen, gjerne sammen med en bygningskyndig person."


Selger gir deg alltid en skriftlig dokumentasjon på boligens tilstand..


  • Trenger du en å diskutere denne rapporten med?
  • Vil du ha en "second opinion" fra en utenforstående?
  • Ønsker du å ha en fagmann med på befaringen, en som ikke er der for å selge deg noe, en du kan å snakke med etterpå?
  • Er det vanskelig å vite hva ende du skal begynne i

- når det er mangler ved huset?

- når du vil ha mest mulig nytte for minst mulig penger?

- når du vil redusere varmetapet?

- når du vil bruke fornybar energi?

Informasjonssøk

Problem:  Du skal installere vannbåren varme, solfangere, luft/vann-varmepumpe, vedovn med vannkappe og gråvannsgjenvinner.  Noen har sagt at et varmelager er tingen, men rørleggeren anbefaler dobbelmantlet varmtvannsbereder og kjenner ikke så mye til de andre teknologiene.


Vi rir alle våre egne kjepphester, og er kanskje fagidioter hver på vårt område.  Selgeren kaller seg gjerne kundekonsulent, og framstår da som den rette å diskutere totalløsninger med.  Men vet han nok om alternativene?  Og er han uavhengig nok?  Er det ikke i realiteten sånn at det er viktigere for ham å selge de produktene og løsningene han og bedriften tjener mest på?


Husråd overlater selgerrollen til selgerne, og kan bruke sin kunnskap og bransjeoversikt til å finne fram informasjon som du i ro og fred kan vurdere.

Se også lenkesida på dette nettstedet.

Oppfølging av prosesser

Som byggherre har du kanskje begrenset med tid, eller du er nødt til å prioritere andre ting i livet enn å følge opp byggeprosessen eller de tekniske installasjonene og se til at alt skjer i riktig rekkefølge.  Kanskje trenger du en stedfortreder som kan ta imot henvendelser fra underleverandørene og koordinere aktivitetene deres?


Av og til kolliderer planene de ulike fagkonsulentene har utarbeidet for montørene.  Ventilasjonskanaler kommer kanskje der en vegg skal settes opp, og døra går innover der det skal stå en svær varmtvannsbereder eller et varmelager.  Penger kan spares på at tingene gjøres i rett rekkefølge.


Husråd kan være "djevelens advokat" for deg, stille de rette spørsmålene, og være et "nav" i prosessen.  Beslutningene må du selv ta, men du har hjelp.

Copyright © All Rights Reserved