Termografi

Husråd


   -  fortrolige energiråd for bolighus

Termografi

Typiske tilfeller der termografi kan være til nytte, er f.eks. når man vil


  • kartlegge kuldebroer og dårlig isolerte soner i et hus
  • har tenkt å foreta mindre utbedringer og vil finne ut hvordan man skal prioritere innsatsen
  • finne spor etter lekkasjer i golv, vegger og tak
  • kontrollere at en isolasjonsjobb er skikkelig gjort


Her er et eksempel på rapporten du får.


ENOVA gir støtte til termografering hvis den er del av energirådgivning.

Les om ENOVAs ulike støtteordninger øverst på denne sida eller her.

Copyright © All Rights Reserved