Støtte og finansiering

Husråd


   -  fortrolige energiråd for bolighus

Økonomisk drahjelp

Myndighetene vil at Norge skal oppnå sine internasjonale forpliktelser og erklærte mål for energisparing i boligsektoren, og har derfor opprettet ulike insentivordninger.  Noen kommuner har egne støttesystemer, men ikke alle.  Nasjonale ordninger:  • ENOVA gir støtte til diverse energitiltak.  Les om dem øverst på denne sida eller her.


  • Husbanken gir også former for støtte som gjelder energioppgradering.  Les mer her.
Hva om man eier flere boliger?


Den støtteordningen det refereres til på denne sida hos ENOVA, gjelder privatpersoner, ikke bedrifter.  Hvis en privat huseier har flere boliger i samme hus, kan han/hun/hen få støtte for alle boenhetene forutsatt at disse kommer inn under fritaket for regnskapsplikt, eller sagt på en annen måte, lovlig kan leies ut skattefritt.  De trenger ikke være registrert på eget seksjonsnummer, men må stå som egne boenheter i matrikkelen.


Et eksempel:

En horisontaltdelt bolig der eieren bor oppe og leieboeren nede, kan få 2 ganger støtte til tiltaksplaner og energirådgivning, hvis utleieverdien for eierens egen bolig er minst like høy som for den som leies ut.  (Som en tommelfingerregel kan man gå ut fra boarealet). Husråd gir rabatt på rådgiverregningen for plan nummer 2. 


Boligsameier, borettslag og kommersielle aktører har sine egne støtteprogrammer


Copyright © All Rights Reserved