Energitiltaksplan

Husråd

 

- fortrolige energiråd for bolighus

ENOVA gir støtte til energioppgradering av bolig på visse vilkår. En godkjent energirådgiver må bruke deres nettbaserte portal for å lage en tiltaksplan som kan gi støtte. Hans-Jacob Guldberg i Husråd har siden 2014 stått på lista i ENOVA sitt rådgiverregister.

 

Av Husråd får du dessuten mer enn bare en tiltaksplan. Der følger med en sammenlikning av ulike planalternativer, hva som skal til, og hva som blir utfallet av dem. Den anbefalte planen baserer seg på ønskene dine, med de korreksjonene som må til for å gi støtte. Denne planen legges inn hos ENOVA som et utgangspunkt. Men rapporten du får fra Husråd viser også hva som skjer via andre tilnærminger og ambisjoner, så kan du og byggmesteren velge selv. Ofte er faktisk det ferdige bygget bedre enn det som ble beskrevet i planen som ENOVA fikk innledningsvis, og da justerer Husråd støttegrunnlaget i sluttrapporten. Av og til gir dette mer støtte og/eller en høyere energiklasse enn forventet.

 

På grunnlag av erfaringene fra de flere titalls energirådgivningsoppdragene Husråd har hatt siden 2014, er der laget en statistikk som forteller om husenes før-tilstand og resultatene som kom ut etter utført byggeoppdrag.

 

Selv om du allerede er i gang med ombyggingen, kan du få en tiltaksplan. Energirådgivningen (arbeidet med tiltaksplanen) støttes da ikke av ENOVA, så du må selv betale hele regningen. Men støtte til oppgraderingen (byggekostnadene) får du på lik linje med alle andre om du følger planen.

 

Husråd opererer som uavhengig rådgiver som ikke selv har økonomiske interesser i utførelsen av boligoppgraderingen. Kunden står derfor fritt til å velge en byggmester, gjerne med Husråds dokumentasjon som en del av anbudsgrunnlaget.

  • Les om støtte til energirådgivning her
  • Om støtte til selve oppgraderingen kan du lese her. Mer detaljer finner du her.
  • Vilkår for å få støtte står det litt om nedenfor, og mer her

 

I den høyre margen på ENOVA sine nettsider kan du finne utfyllende informasjon om bl.a. vilkår. Informasjonen kan kanskje virke forvirrende og uoversiktlig for noen. Derfor får du litt info av Husråd når du sender en forespørsel via e-post, så har du litt peiling før du avtaler noe.

 

Det kan være at du under befaringen eller i løpet av dagen den foregår, bestemmer deg for ikke å betale for at energirådgiveren skal gå i gang og lage ENOVA-tiltaksplan. Da må du betale en minstesum for frammøte på 1200 kr m/m.v.a. uten støtte fra ENOVA.

Hvor mye må til for å få støtte til oppgradering fra ENOVA?

Kriteriene for støtte blir ofte misforstått. Det står at varmetapet skal reduseres med minst 30 %. Dette er et nødvendig, men ikke tilstrekkelig krav. Det stilles nemlig også absolutte krav for bygningens netto energibehov og varmetapstall. Eksempler på misforståelser:

 

Eksempel 1 er et på forhånd relativt bra hus fra1987: Selv om man havnet langt inne på klasse Grønn A, var ikke dette nok (se også sammenlikning av de ulike forslagene til tiltak). Her måtte man langt under grense-verdiene for varmetap og energiforbruk før kravet om 30 % reduksjon i varmetapet ble innfridd. Mer typisk:

 

Eksempel 2 er fra et hus fra 1954: Varmetapet måtte ned med 58 % før det kom innenfor støttenivå 3 (laveste nivå), som krever en absolutt grense på 1 W/(m² *K) for et hus av denne størrelsen (nokså vanlig). Se skjermdumpen (klikk på lenke) fra ENOVA sitt evalueringssystem, for dette huset.

 

I praksis viser det seg derfor at kun hus som er maksimalt 20-30 år gamle klarer å oppnå støtte ved å redusere varmetapet med "bare" 30 %. Selvsagt er det jo slik at jo dårligere huset er på forhånd, jo mindre sannsynlig er det at en 30 % reduksjon er tilstrekkelig for å nå absoluttverdiene. Ofte må man mer enn halvere varmetapet for å oppnå støtte på gamle hus fordi det er vanskelig å nå grenseverdiene.

 

For at et hus skal få støtte på nivå 3 må det energimessig bli omtrent så bra som et nyere som er bygget etter TEK10 (byggeforskriften fra 2010) når man ser bygningen under ett. Mer i dette dokumentet, hvor det går fram at det er greit å ha noen bygningsdeler som ikke er bra nok, om man kompenserer ved å gjøre andre deler bedre enn kravene (den såkalte "Rammemodellen").

 

Oppvarmingskarakteren kan ikke være RØD, og da må fornybarandelen av energiforsyningen være over 17,5 %. Den veiledende oversikten fra ENOVA nedenfor viser omtrent hva som skal til i en stor enebolig.

Dette er typiske verdier som kan variere fra bygning til bygning. En luft/luft-varmepumpe er for lite, mens en vedovn gir 20 %, som er tilstrekkelig.

 

Støtte på Nivå 3 er det enkleste å oppnå. Over halvparten av de ferdige prosjektene havner gjerne i denne kategorien, og nesten alle de andre på nivå 2. Men noen få av Husråds kunder har fått støtte på Nivå 1, og litt flere har fått huset sitt i klasse A. Se mer i statistikken.

Copyright © All Rights Reserved