Energimerking

Husråd


   -  fortrolige energiråd for bolighus

Vil du ha hjelp til energimerking?

Alle som skal selge eller leie ut bolig, må (etter 1. juli 2010) energimerke boligen og få en energiattest.  Nye boliger skal alltid være energimerket.  For boliger med bruksareal på 50 kvm eller mindre kan merkeplikten også oppfylles med en energiattest for bygningen som helhet.  Frittstående bygninger, dvs. eneboliger under 50 kvm, er unntatt.


Nye boliger skal energimerkes av eksperter.  Men eksisterende bolig har du lov å merke selv, og mange synes det går helt greit, spesielt om de velger den enkleste og minst detaljerte måten.  Om man jukser, blir det det samme som å jukse med øvrige fakta man oppgir  ved salg, som egenerklæringen i salgsprospektet, og selger kan bli gjort ansvarlig for å gi feilaktige opplysninger til kjøperen.


EFTA Surveillance Authority (ESA), som kontrollerer at Norge følger EØS-avtalen, har tidligere truet Norge med rettssak fordi vi her i landet ikke bruker uavhengige instanser til å energimerke boliger.  Forbrukerrådet har også påpekt mangler og feil merking.  Husråd har selv vist både finn.no og Forbrukerrådet eksempler på eiendommer som lå ute for salg og helt åpenbart var merket feil (f.eks. 70-tallshus som var merket klasse A selv om den tekniske tilstanden var omtrent uendret siden byggeåret).


Norge mener ESA tar feil.  Man kan jo håpe på at de som selv eller via andre som ikke er uavhengige, aldri erfarer at energimerket blir verdiløst


Følgende forhold kan tale for å overlate energimerkingen til andre:


  • Ved å bruke Husråd får du uavhengig rådgivning.


  • Vil du ha en merking som er gjort på grunnlag av mer detaljerte data enn den enkle framgangsmåten basert på "normalen", kan det være greit med assistanse av en bygningskyndig.  Har du gjort endringer på huset, for eksempel byttet noen vinduer og gjort andre oppgraderinger, er det jo ikke sikkert at den enkleste metoden tar med dette og gir deg full uttelling.


Hvis du bestiller en Enova-tiltaksplan får du energimerkingen med på kjøpet (dokumentasjon av nåtilstanden er en integrert del av prosedyren).

Hva viser energimerket?

  • Energikarakteren er gradert i 7 trinn fra A til G basert på byggets energieffektivitet, gitt ut fra boligens energibehov målt i kWh pr kvadratmeter i året.  A er best.


  • Oppvarmingskarakteren er gradert i 5 trinn fra grønt, som betyr høyest andel fornybar energi til oppvarming, til rødt (lavest fornybarandel).  Verd å merke seg er at elektrisk kraft i denne sammenhengen ikke regnes som fornybar, selv om den hovedsakelig er framstilt av vannkraft.  I perioder kjøper jo Norge inn energi også fra utenlandske ikke-fornybare kilder.  Og vi kan ikke eksportere ren energi om vi trenger alt selv.  Da kan det bli mer CO2 i utlandet, slik at utslippsproblemet blir verre over alt.


  • Energimerket er en kombinasjon av energi- og oppvarmingskarakteren, gjerne illustrert ved en matrise som den til høyre.

Men hvorfor regnes ved som fornybar?  Den lager jo så mye problemer med sot i byene...

Et stykke treverk som f.eks. ligger og råtner i skogen, vil i årenes løp frigi like mye karbondioksid (CO2) som om det skulle brenne i en vedovn.  Forskjellen er tida det tar, men siden forråtnelsen bare tar noen få år, gir den over tid like stor klimaeffekt som forbrenningen.  Derfor er ved "klimanøytral".  Dette gjelder også for andre organiske brensler som vil råtne etter ei tid om de ikke brenner.

Copyright © All Rights Reserved