Krav til energitiltak

Hvor mye må til for å få støtte fra ENOVA?

Kriteriene for støtte blir ofte misforstått. Det står at varmetapet skal reduseres med minst 30 %. Dette er et nødvendig, men ikke tilstrekkelig krav. Det stilles nemlig også absolutte krav for bygningens netto energibehov og varmetapstall. Eksempler på misforståelser:

 

Eksempel 1 er et på forhånd relativt bra hus fra1987: Selv om man havnet langt inne på klasse Grønn A, var ikke dette nok (se også sammenlikning av de ulike forslagene til tiltak). Her måtte man langt under grense-verdiene for varmetap og energiforbruk før kravet om 30 % reduksjon i varmetapet ble innfridd. Mer typisk:

 

Eksempel 2 er fra et hus fra 1954: Varmetapet måtte ned med 58 % før det kom innenfor støttenivå 3 (laveste nivå), som krever en absolutt grense på 1W/(m² *K) for et hus av denne størrelsen (nokså vanlig). Her er skjermdumpen fra ENOVA sitt evalueringssystem, fra dette huset.

 

I praksis viser det seg derfor at kun hus som er maksimalt 20-30 år gamle klarer å oppnå støtte ved å redusere varmetapet med "bare" 30 %. Selvsagt er det jo slik at jo dårligere huset er på forhånd, jo mindre sannsynlig er det at en 30 % reduksjon er tilstrekkelig for å nå absoluttverdiene. Ofte må man mer enn halvere varmetapet for å oppnå støtte på gamle hus fordi det er vanskelig å nå grenseverdiene.

 

For at et hus skal få støtte på nivå 3 må det energimessig bli omtrent så bra som et nyere som er bygget etter TEK10 (byggeforskriften fra 2010) når man ser bygningen under ett. Mer i dette dokumentet, hvor det går fram at det er greit å ha noen bygningsdeler som ikke er bra nok, om man kompenserer ved å gjøre andre deler bedre enn kravene (den såkalte "Rammemodellen").

 

Oppvarmingskarakteren kan ikke være RØD, og da må fornybarandelen av energiforsyningen være over 17,5 %. Den veiledende oversikten fra ENOVA nedenfor viser omtrent hva som skal til i en stor enebolig.

Dette er typiske verdier som kan variere fra bygning til bygning. En luft/luft-varmepumpe er for lite, mens en vedovn gir 20 %.

 

 

org.nr. 914 749 042

 

 

"My home is my castle"

(Sir Edward Coke, 1552-1634)