Energioppgradering

Energi er en ressurs som på lang sikt forventes å stige i pris fordi noen energikilder (fossilt og atomkraft) er problematiske, og etterspørselen øker når befolkningen vokser. Selv om Norge har rimelig vannkraft, vil en del av denne bli eksportert, og prisen vil tilpasse seg utenlandsmarkedet.

 

Har du et energieffektivt hus, vil det i tillegg til å spare strøm, også ha potensielt høyere salgsverdi i framtida.

Skal du reparere eller utbedre huset ditt, vurder å energioppgradere i samme slengen. Tilleggskostnaden for å gjøre dette samtidig blir mindre hvis du uansett hadde tenkt å foreta deg noe.

 

Enova gir støtte til energioppgradering av bolig på visse vilkår. En godkjent energirådgiver må bruke deres nettbaserte portal for å lage en tiltaksplan som kan gi støtte. Hans-Jacob Guldberg i Husråd står på lista i Enova sitt rådgiverregister.

 

  • Les om støtte til energirådgivning her
  • Om støtte til selve oppgraderingen kan du lese her
  • Vilkår for å få støtte står det mer om her

 

I den høyre margen på Enova sine nettsider kan du finne utfyllende informasjon om bl.a. vilkår.

 

Det kan tenkes at du synes at det tiltaket som må til for at Enova skal innvilge støtte, blir for dyrt og omfattende. I så fall kan Husråd analysere effekten av mindre tiltak.

 

Det kan også tenkes at du under befaringen eller i løpet av dagen den foregår, bestemmer deg for ikke å betale for at energirådgiveren skal gå i gang og lage tiltaksplan. Da må du betale en minstesum for frammøte på 1200 kr m/m.v.a. uten støtte fra ENOVA.

 

Råd ved energioppgradering

 

 

org.nr. 914 749 042

 

 

"My home is my castle"

(Sir Edward Coke, 1552-1634)