Energimerking

Alle som skal selge eller leie ut bolig, må (etter 1. juli 2010) energimerke boligen og få en energiattest. Nye boliger skal alltid være energimerket. For boliger med bruksareal på 50 kvm eller mindre kan merkeplikten også oppfylles med en energiattest for bygningen som helhet. Frittstående bygninger, dvs. eneboliger under 50 kvm, er unntatt.

 

Nye boliger skal energimerkes av eksperter. Men eksisterende bolig har du lov å merke selv, og mange synes det går helt greit, spesielt om de velger den enkleste og minst detaljerte måten. Om man jukser, blir det det samme som å jukse med øvrige fakta man oppgir ved salg, som egenerklæringen i salgsprospektet, og selger kan bli gjort ansvarlig for å gi feilaktige opplysninger til kjøperen.

 

Følgende forhold kan tale for å overlate energimerkingen til andre:

 

  • At en uavhengig tredjepart gjør jobben, øker troverdigheten. Det du betaler for dette, er lite i forhold til det du får igjen som følge av økt interesse og tillit i salgssituasjonen.

 

  • Vil du ha en merking som er gjort på grunnlag av mer detaljerte data enn den enkle framgangsmåten basert på "normalen", kan det være greit med assistanse av en bygningskyndig. Har du gjort endringer på huset, for eksempel byttet noen vinduer og gjort andre oppgraderinger, er det jo ikke sikkert at den enkleste metoden tar med dette og gir deg full uttelling.

 

Hvis du bestiller en Enova-titaksplan får du energimerkingen med på kjøpet (dokumentasjon av nåtilstanden er en integrert del av prosedyren).

Vil du ha hjelp til energimerking?

 

 

org.nr. 914 749 042

 

 

"My home is my castle"

(Sir Edward Coke, 1552-1634)