Vedovn med vannmantel

Ved til vannvarming

Vedovner har stort sett den ulempen at de kun kan brukes på de kaldeste dagene, ellers blir det ofte for varmt inne. Ved å kjøle ned ovnen med vann får du varmt vann og kjøligere ovn som kan brukes mer om høsten og våren. Vedovn eller annen biokjel kan via en flermantlet bereder integreres med solfangere og evt. luft/vann-, vann/vann- eller jord/vann-varmepumpe, ha elektrisk spisslast og distribuere energien via et vannbårent varmesystem. Den kan også via et enkelt system bare bidra til tappevann-oppvarming hvis berederen er stor nok til å lagre all energien som produseres..

 

Her kan du lese om tilgjengelig støtte.

 

Har du et gammelt vannbårent varmesystem?

Du kan få støtte til å fjerne oljefyren og støtte til å installere biokjel.

 

lenke-sida på dette nettstedet er der litt mer informasjon.

 

 

org.nr. 914 749 042

 

 

"My home is my castle"

(Sir Edward Coke, 1552-1634)