Solfangere

Hvis du ikke har så veldig mye imot å betale rundt 20 øre per kilowattime (ifølge ASV), kan du montere solfangere på taket ditt. Ikke forveksle disse med solcellepaneler (fotovoltaiske celler), som produserer strøm.

 

Noen mener de svarer seg bedre enn varmepumper.

 

Les mer om potensialet for solenergi i SINTEF sin studie fra 2011.

 

Solfangere varmer vann direkte fra sollyset. Dette vannet brukes så til å varme opp det kalde vannet som går inn i varmtvanns-berederen din, eller til oppvarming, og reduserer dermed strømforbruket. De utnytter en større del av strålespekteret (langt inn i det infrarøde området, som er varmestråling) enn solceller og har virkningsgrad på 70 - 95% inn mot røropplegget.

 

Om sommeren dusjer vi kanskje enda mer enn om vinteren, og har massevis av svette klær å vaske. Varmtvannsforbruket er derfor høyt, og solfangere vil redusere strømforbruket. Les mer her.

 

Hvis du uansett har tenkt å bytte takstein, er solfangere nokså rimelig å montere i samme slengen. Men vær oppmerksom på at f.eks. innen Trehusbyen Stavanger, kan det være restriksjoner på hva man bruker på taket, og man må eventuelt søke om dispensasjon.

 

Les mer om støtteordninger.

 

lenke-sida på dette nettstedet er der også litt mer informasjon.

 

Solfangere på taket eller veggen

 

 

org.nr. 914 749 042

 

 

"My home is my castle"

(Sir Edward Coke, 1552-1634)