Gråvannsgjenvinner

Fyrer du for rottene og kråkene?

Å varme opp vann krever mye energi. Selv en varm sommerdag går det mye strøm hvis noen dusjer, og det gjør de jo. Da er standarden slik at vi leder varmen ut av huset uten forsøk på å ta noe tilbake. Det gjør vi ikke lenger med den lufta vi har oppvarmet. Men det varme vannet, som krever mer energi, bare kastes ut. Slik er det.

 

For å ta tilbake noe av energien, trenger vi bare å la det varme vannet som skal ut, passere det kalde som skal inn i berederen, slik vi gjør i et ventilasjonsanlegg som har varmegjenvinner. Enkle, hjemmelagede systemer (som du kan lese om et stykke nede på denne sida) kan gjenvinne halvparten av varmen, og kommersielle leverandører (som f.eks. denne) er også i ferd med å komme på banen.

 

Les mer om støtteordninger.

 

lenke-sida på dette nettstedet er der også litt mer informasjon.

 

 

 

org.nr. 914 749 042

 

 

"My home is my castle"

(Sir Edward Coke, 1552-1634)