Verdipotensiale
  • Vet du hvor mye av eiendommens verdi som ligger i tomta, og hvor mye av verdien selve bygningen står for?

 

  • Lurer du på hvor mye selve huset (utenom tomta) vil stige i verdi om du oppgraderer til en viss gitt standard, eller bygger på?

 

  • Vil du vite hvor mye du har "å gå på", før huset blir for dyrt til at du kan få pengene igjen ved et eventuelt salg?

 

Gamle hus har ofte store tomter. Mesteparten av verdien av eiendommen kan ligge i selve tomta, og det er det mange som ikke vet. De synes gjerne de har betalt for mye for et hus, mens det egentlig er tomta de har betalt for, og nærmest fått huset på kjøpet.

 

Hvis man på denne måten har fått et billig hus, er der en del "å gå på" før man har brukt så mye penger at man risikerer å ikke få dem tilbake ved et eventuelt videresalg i framtida. Det forstår man jo når noen utbyggere og oppkjøpere river fullt brukbare hus, opparbeider hele tomta på ny, setter opp nye bygninger og attpåtil klarer å tjene penger på prosjektet.

 

Å bare pusse opp et bad gir ikke alltid merkbar verdiøkning på huset. Om bygningen derimot får en gjennomgående oppgradering til mer moderne standard, slår det som regel ut på verditaksten.

 

Husråd har utviklet en ny tjeneste som går ut på å vurdere verdipotensialet/ verdiøkningen ved en oppgradering til et visst gitt nivå. Dette gjøres ved å sammenlikne og analysere statistikk over typiske priser for oppgraderte hus i nærområdet og korrigerer for ulik tomtestørrelse m.m. Dermed får huseieren en viss peiling på hvor mye som kan investeres før huset blir dyrere enn sammenliknbare hus i eiendomsmarkedet. Da vet man også hvor mye penger man kan våge å bruke på oppgradering.

 

Les mer om analysen her.

 

Nå er det kampanjepris på 1500 kr inkl. m.v.a.

 

(Analysene som leveres, gir ikke fasitsvar, men så gode estimater som mulig ut fra erfaringsdata fra anerkjente statistikker og datakilder.)

 

Husets verdipotensiale

 

 

org.nr. 914 749 042

 

 

"My home is my castle"

(Sir Edward Coke, 1552-1634)