Hjem

... som leverer følgende tjenester i boligmarkedet:

 

  • Energirådgivning, råd ved energioppgradering
  • Analyse av effekten og økonomien i et energitiltak
  • Energiklassifisering
  • Energitiltaksplaner som kvalifiserer til støtte fra ENOVA
  • Hjelp ved diverse beslutninger
  • Vanlige byggetjenester (rehabilitering, nybygg, tilbygg o.s.v.)

 

Husråd har en del erfaring med tiltaksplaner for energioppgradering av boliger i Rogaland. Her noen tall for dette området (data av 15.3.2017) som viser andelen av saker Husråd har tatt hånd om:

 

- 85 % av Enova-støttet energirådgivning i 2015

- 62 % av Enova-støttet energirådgivning i 2016

- 88 % av Enova-støttet oppgradering av bygningskroppen i 2017

- 64 % av samlet Enova-støttet energirådgivning i årene 2015-2017

 

Husråd opererer stort sett som uavhengig rådgiver som ikke selv har økonomiske interesser i utførelsen av byggeoppdraget, og prioriterer denne rollen. Men selskapet er et ordinært sentralgodkjent byggefirma som godt kan gjøre jobben også om ønskelig..

Velkommen til Husråd AS

 

 

org.nr. 914 749 042

 

 

"My home is my castle"

(Sir Edward Coke, 1552-1634)